Segueix-nos a
Més informació
© 2022 Traumagrup. Tots els drets reservats

Rizòlisi

La rizòlisi té origen a les facetes articulars de la columna.
Les facetes articulars són les articulacions posteriors del segment vertebral i tenen la funció d’estabilitzadors posteriors, la seva alteració pot ser degenerativa o per sobrecàrrega inflamatòria. La seva alteració és causa de dolor posterior a la columna, conegut com a síndrome facetària.

Diagnòstic

El diagnòstic de la síndrome facetària és majoritàriament clínica amb el suport de proves d’imatge. En un primer moment el tractament és conservador, quan aquest no sigui suficient i el dolor sigui de llarga evolució i impedeixi una activitat normal és quan es pot realitzar com a tractament una rizólisis per radiofreqüència per a disminuir el dolor.
Les articulacions facetàries estan innervades per terminacions nervioses que provenen de l’anomenat “ram posterior”, el qual és accessible mitjançant la infiltració amb agulla sense necessitat de realitzar cap incisió.

Tècnica Rizòlisi per Radiofreqüència

La rizòlisi és una tècnica ambulatòria que es realitza en quiròfan, amb el pacient a
decúbit prono per a la zona dorsal – lumbar i en decúbit supí per a la zona cervical. Es
realitza anestèsia local a la zona a puncionar, posteriorment es realitzen les puncions
amb agulles especials que porten un catèter amb una punta emissora de radiofreqüència. La
col·locació de les agulles es realitza sota control amb Rx i un cop col·locades es realitzen
uns tests motors i sensitius per assegurar la correcta col·locació de les agulles.
Una vegada això realitzat es procedeix a realitzar la lesió per radiofreqüència de les
terminacions nervioses procedents del ram posterior, la qual cosa neutralitza les fibres que
transmeten el dolor al cervell, durant un període prolongat de temps.
El procediment dura uns 30 minuts i posteriorment el pacient roman en el
centre mèdic unes 2 hores, i es poden traslladar al seu domicili posteriorment sense
necessitat de cures especials i essent totalment autònom.

Resultats

El pacient és donat d’alta amb medicació analgèsica per als primers dies, ja que en
alguns casos persisteixen molèsties residuals del tractament en els dies posteriors.
L’efecte màxim de la rizòlisi es dóna entre la segona i la tercera setmana posterior al
tractament. L’experiència demostra que és un mètode que dona bons resultats en un
elevat percentatge de pacients, amb un mínim risc.

Necessites ajuda? Demana una cita amb nosaltres i estarem encantats d'atendre't .